سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۴

بررسی اثر مداخلات ارگونومی بر وضعیت بدنی و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری بنادر و دریانوردی استان خوزستان –بندر امام خمینی(ره) (پایان نامه)

بهزاد عساکره  ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
  فایلهای مرتبط
اختــلالات اســکلتی- عضلانــی بخــش عمــده ای از بیماریهــای شــغلی را در محیطهــای کاری بــه خـود اختصـاص میدهنـد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک ارگونومیک وبررسی میزان اثربخشی مداخلات ارگونومیک بروضعیت بدنی کارکنان اداری طراحی و اجرا شده است

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.