یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۹
 

بررسی انتقال رسوب در ضلع شمالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) پایان نامه

فرزین شکوری  ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
فرسایش و انتقال رسوبات یکی از پیچیده‌ترین مسائل در مهندسی سواحل است و تخمین میزان انتقال بار معلق در خورها از اهمیت بسزایی برخوردار است. خور زنگی یکی از شاخه‌های خور موسی محسوب می‌شود که در قسمت شمال غربی خلیج‌فارس واقع شده است و عمق آن به 30 متر می‌رسد. در این مطالعه جریان‌های جزر و مدی و اثر آن¬ها بر انتقال رسوبات در این خور موردبررسی قرار گرفته‌اند. دو ایستگاه جهت اندازه¬گیری سرعت جریان و برداشت نمونه¬های آب حاوی بار معلق به فاصله 2 کیلومتر درون محدوده موردمطالعه انتخاب گردید و پارامترهای مدنظر طی کهکشند و مهکشند اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که دامنه جزر و مدی درون خور در مهکشند بیش از 5 متر بوده و بیشینه سرعت جریان به 45/0 متر بر ثانیه نیز می‌رسد. همچنین نتایج تحلیل دانه¬بندی رسوب نشان داد که رسوبات بیشتر از جنس رس بوده و در ایستگاه دوم نسبت به ایستگاه اول ماسه بیشتری وجود دارد. همچنین میانگین شار رسوبات در ایستگاه اول 125 کیلوگرم بر ثانیه و در ایستگاه دوم 148 کیلوگرم بر ثانیه است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.