یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۴
 

آسیب شناسی زنجیره تامین بندر امام خمینی با استفاده از ماتریس سوات

محمود حسین زاده، عابدالدین هاشمی، حیدر زارع، بلقیس استوار  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
  فایلهای مرتبط
امروزه سازمان ها به دنبال کاهش هزینه های خود می باشند. در میان این هزینه ها، حمل و نقل سهم زیادی دارد. هدف از نگارش این مقاله بهبود زنجیره تامین بندر امام خمینی از طریق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر این زنجیره می باشد. در ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق، عواملی که بر زنجیره تامین می توانند اثر بگذارند، شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظرات 30 نفر از کارشناسان بندری و صاحبان بار بندر امام خمینی، این عوامل با استفاده از ماتریس سوات در قالب عوامل داخلی و خارجی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنجیره تامین بندر امام خمینی دارای نقاط ضعف و تهدید فراوانی است که از جمله آنان می توان به وضعیت نامناسب راه آهن و جاده (پسکرانه) و سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خایج فارس در احداث مراکز تخصصی زنجیره تامین و لجستیکی اشاره کرد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.