یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۰۵
 

بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان (بندرامام خمینی(ره)) و تدوین دستورا لعمل

صدیقه هجری، مقصود خادمی بصیر، محمد نظر پور  ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
  فایلهای مرتبط
در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی(ره) 68 فعایت که منجر به تولید مواد زاید جامد می شود ، شناسایی گردید و از این فعالیتها 6/25% فقط مواد زاید جامد شبه خانگی ، 22% آنها صرفا مواد زاید جامد صنعتی و 5/51% هر دو نوع شبه خانگی و صنعتی را تولید می کنند . تحت نظارت اداره کل از مجتمع بندری سالانه 5897277 کیلوگرم مواد زائد جامد تولید می گردد که 50% آن از محل دپو ، 37% از محوطه ها ، 12%. از کشتی ها و رستورانها ، 1%. از لاستیک های فرسوده پراکنده در بندر و در نهایت مقادیر ناچیزی نیز از زباله های عفونی و قابل بازیافت ناشی می گردد . راهکارهایی جهت مدیریت پسماندهای این مجتمع ارائه گردید، که از آن جمله تفکیک از مبداء تولید و بازیافت ، خنثی سازی ، استفاده مجدد ، تولید کود کمپوست ، دفن بهداشتی و استفاده از زباله سوز می باشد . در این میان اکثریت انواع مواد زاید جامد از طریق بازیافت ، خنثی و بی خطر سازی ، استفاده مجدد و ... قابلیت کاهش را خواهند داشت و همانگونه که مشاهده می گردد ، امکان پذیری روش های کمینه سازی و مدیریت پسماندهای جامد در مجتمع بندری امام خمینی(ره) ، با توجیه علمی لازم وجود دارد.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.