یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۵۸
 

رتبه بندی سوانح رخداده در پایانه های تخصصی بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (مورد کاوی: پایانه کانتینری)

محمود حسین زاده، شهنواز ایوبی ایوبلو، عابدالدین هاشمی، حیدر زارع  ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
  فایلهای مرتبط
این تحقیق دارای ماهیت کاربردی است و از نظر یافت، توصیفی-پیمایشی است. هدف از نگارش این مقاله بهبود ایمنی عملیات پایانه کانتینری بندر امام خمینی از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در سوانح رخداده این پایانه می باشد. این مقاله در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، با استفاده از پیشینه تحقیق، ریسک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم با استفاده از نظرات 15 نفر از کارشناسان بخش کانتینری و HSE بندر امام خمینی، این ریسک ها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. روایی پرسشنامه ها توسط مدیران و معاونین بندر امام خمینی مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ها 88/0 بوده که نشاندهنده سازگاری پرسشنامه ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نیروی انسانی بیشترین نقش را در سوانح داشته و خطرات برخورد وسائل نقلیه باری با دیگر وسائل نقلیه و تجهیزات پایانه بندر نسبت به سایر عوامل مهمتر می‌باشد


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.