یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۳۳
 

طراحی مدل سطوح هوش هیجانی و سبکهای ارتباطات سازمانی کارمندان در اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)،

میترا درویشی  ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
  فایلهای مرتبط
انگیزش عامل مهمی در رفتار درونی و بیرونی است . پاداشهای مناسب به نحو مطلوب میتواند انگیزش را در بین کارمندان ایجاد نماید . کارتیمی و کارگروهی و هم راستا سازی کارمندان در راستای اهداف جمعی صورت پذیرد .روح مذهبی و تعالیم مذهبی و معنویت در بین کارمندان با جلسات مختلف دعا و مناسبتهای مختلف غم و شادی معنوی به کارکنان القا شود.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.