یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۱۲
 

کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تخصیص منابع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی (ره)--پایان نامه

ابراهیم خلیلی کیا  ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
  فایلهای مرتبط
هدف این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل کارآیی اسکله¬های بندر امام خمینی با استفاده از رویکرد DEA است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - علی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه اسکله¬های بندر امام خمینی طی دوره 1389 تا 1393 است. در این مطالعه ابتدا با مرور منابع و ادبیات سنجش کارآیی، ورودی ها و خروجی های تحقیق (جمعاً 7 متغیر) استخراج گردید و در پایان کارایی اسکله¬های بندر امام با استفاده از روش CCR خروجی¬محور با کمک نرم افزار OSDEA نمرات کارایی سنجیده شد. نتایج بررسی کارایی اسکله¬ها و مجموعه¬¬های مرجع به تفصیل در متن آورده شده است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.