یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۲
 

بررسی کمی و کیفی و آنالیز اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت کشتی های وارده به منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

بهزاد قنواتی (کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست) سید جمال موسویان (کارشناس علوم دریائی)  ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با وسعت 11044 هکتار در شمال غربی خلیج فارس و درانتهای آبراه خور موسی قراردارد. این آبراه بامتوسط عمق20متر، عرض250متر وطول 42 مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی‌های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط جهان فراهم نموده است. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر از جمله، نزدیکی به 70درصداز مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام، نزدیکی به منطقه آزادتجاری اروند، قرارگرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال – جنوب‌‌ وکریدور بین‌المللی حمل و نقل شرق – غرب ، این بندر را به یکی از مهمترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده است . این مطالعه از ابتدای اسفندماه 1393 آغاز و در انتهای مرداد ماه 1394 پایان پذیرفت. در طول مدت اشاره شده مقدار کل 150300 کیلوگرم از گروهای مختلف پسماند جامد(زباله)از کشتیهای ورودی به بندر دریافت گردید . فرآیند دریافت پسماندهای جامد 390/677/648 ریال هزینه ، 000/379/498 ریال عایدات و درنتیجه باتوجه به سود منفی، زیان ده ارزیابی گردید. همچنین در دوره ششماهه تحقیق مقدار کل 1037 متر مکعب از انواع پسماند مایع کشتیها شامل بیلج ، اسلج و روغن سوخته جمع آوری شد که این میزان مواد دریافتی هزینه ای بالغ بر 110/001/840 ریال، عایداتی بالغ بر000/850/833/1 ریال و نتیجتا" با امعان نظر به سود مثبت قابل توجه، از نظر اقتصادی توجیه پذیر ارزیابی گردید . نتایج مطالعه نشان دادانجام فرآیند تفکیک در مبداء ، مقدار متوسط پسماندهای غیر قابل بازیافت جمع آوری شده را بطور قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین مقدار متوسط پسماندهای دریافتی از کشتی ها صرفنظر از ظرفیت ناخالص، با متغیرهائی نظیر نوع، طول سفر و تعداد خدمه رابطه مستقیم دارد مضافا" اینکه مقدار متوسط تولیدی پسماندهای خانگی(کاغذ ، پسماند غذایی و شیشه) در کشتیهای ایرانی از غیر ایرانی بیشتر است. یافته های پژوهش بعمل آمده بیانگر این نکته است که فرآیند بازیافت پسماندهای مایع ، دارای توجیه اقتصادی بوده و بازیافت پسماندهای جامد ، در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد. لیکن می توان با توجه به عایدات قابل ملاحظه پسماندهای مایع ،هزینه های مترتب بر پسماندهای جامد(زباله) را جبران نمود.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.