یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۵۵
 

ارتقا مدیریت دانش در سازمان گامی در راستای بهبود قابلیت محوری سازمانی(مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان)

محمد نظرپور، زهرا بستان شیرین  ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
  فایلهای مرتبط
چکیده اقتصادمقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسـوده و ناکارآمد مطرح می شود که به طور قطع با ورود مشارکت همگانی و اعمـال مـدیریتهـای عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل وتلاش برای خوداتکایی است و در این راستا توجه به بهبود عملکرد سازمان ها بیش از پیش ضرورت می یابد. به نظر می رسد ارتقاء مدیریت دانش در سازمان ها می تواند بر بهبود قابلیت محوری در سازمان منجر شود که این پژوهش قصد دارد این مهم را بررسی نماید. در این پژوهش که با روش توصیفی پیمایشی انجام شد 150 نفر از مدیران، کارشناسان مسئول و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود، نتایج نشان داد با 95 درصد اطمینان می توان گفت با بهبود مدیریت دانش در سازمان می توان به بهبود قابلیت های محوری سازمانی دست یافت . از این یافته نتیجه گرفته می شود با بهبود مدیریت دانش ساختار سازمانی فرایند برنامه ریزی مورد حمایت قرار می گیرد و سازمان امکان بهره برداری از قابلیت های فردی کارکنان را فراهم می نماید و این مهم سبب خواهد شد تا کارکنان برای تأمین نیازهای مشتریان تلاش نمایند و موارد مذکور در دوره ای که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود گامی در راستای بهبود عملکرد سازمانی و بهره گیری از تمامی پتانسیل های بالقوه منابع انسانی در سازمانهاست.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.