سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کارگران تخلیه و بارگیری کشتی‌ها تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پیمان دسته جمعی در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کارگران تخلیه و بارگیری کشتی‌ها با موضوع تکمیل بیمه و پرداخت به‌هنگام حقوق و دستمزد کارگران خنکار منعقد گردید. عکاس: اسما رفیع‌زاده