شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
برگزاری نخستین جلسه کمیته ساماندهی سواحل خوزستان به میزبانی بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۵ تیر ۱۴۰۱ نخستین جلسه کمیته ساماندهی سواحل استان خورستان به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار شد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱