شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
برگزاری دوره دانش افزایی آنالیز مقدماتی و پیشرفته در فوتبال به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ دوره دانش‌افزایی آنالیز مقدماتی و پیشرفته در فوتبال به مدت دو روز به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با حضور مجید جلالی مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف ارتقا دانش مربیان و نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی در مربیگری برگزار شد. عکاس: علی صالحی‌زاده
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱