شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
بازدید اعضای ستاد صیانت استانداری خوزستان از بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ اعضای هیأت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و حجاب و عفاف استانداری خوزستان با حضور در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عملکرد این اداره کل را ارزیابی و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را مطلوب برشمردند.
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱