شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ علی اکبر صفایی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جریان سفرش به منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) روز دوشنبه ٢٣ خرداد، از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی این مجتمع بزرگ بندری بازدید و آخرین پیشرفت آنها را ارزیابی کرد. عکاس: علی صالحی‌زاده
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱