شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
ابراز همدردی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بازماندگان حادثه آبادان تاریخ: ۹ خرداد ۱۴۰۱ کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان همزمان با عزاداری عمومی در سراسر کشور برای جانباختگان حادثه متروپل آبادان، ضمن برپایی حجله عزا و مراسم زیارت عاشورا در مجتمع بندری امام خمینی(ره) با بازماندگان این ضایعه اسفناک ابراز همدردی کردند.
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱