شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
بازدید مدیرکل کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از بندر سجافی تاریخ: ۷ خرداد ۱۴۰۱ بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) در ادامه بازدید‌های خود، با حضور در بندر سجافی و بازدید از بخش‌های مختلف این بندر محلی، آخرین وضعیت فعالیت‌های بندری و عمرانی آن را به اتفاق مدیران و کارشناسان مربوطه بررسی کرد. عکاس: علی صالحی‌زاده
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱