شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۲ خرداد ۱۴۰۱ در جریان بازدید محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندرامام خمینی(ره)، بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با ارائه توضیحاتی، تمهیدات و اقدامات به کار گرفته برای تسریع در روند خروج کالاهای اساسی از این مجتمع بزرگ بندری را تشریح کرد.
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱