جمعه ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۱
 
نشست تسهیل و روان‌سازی خروج کالاهای اساسی از بندرامام‌خمینی(ره) تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ نشست مشترک معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با موضوع تسهیل و روان‌سازی خروج کالاهای اساسی از بندرامام‌خمینی(ره) در جریان این نشست مشترک ضمن تأکید بر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف‌کنتدگان و بازار مصرف از طریق تسریع در روند خروج کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام خمینی(ره)، تصمیماتی به منظور جذب ورودی بیشتر کامیون‌ها با ارائه مشوق‌ها و رفع موانع در فرآیند خروج کالا اتخاذ شد. عکاس: علی صالحی‌زاده
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱