شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
 
بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جریان بازدید از مجتمع بندری امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه بندر امام خمینی(ره) هاب غلات کشور است و عمده کالاهای اساسی از این بندر به کشور وارد می شود، اظهار داشت: هدف از بازدید این است که از رسوب کالاهای اساسی جلوگیری شود و از دو سال گذشته این موضوع به جدیت پیگیری می‌شود.
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱