یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
 
برگزاری رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل در بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۴ دی ۱۴۰۰ رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل با هدف ارتقای مهارت و توان مدیران و نیروهای عملیاتی در مقابله با تهدیدات و خطرات متعدد با حضور نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل و سازمان بنادر و دریانوردی برای نخستین بار در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) برگزار شد. عکاس: علی صالحی‌زاده
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰