یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
 
آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع بندری امام‌خمینی(ره) ضمن قدردانی از پژوهشگران برتر این اداره کل در سخنانی نقشه‌ی راه پژوهش و تحقیق برای توسعه خدمات به مشتریان و افزایش منافع سازمانی را ترسیم کرد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰