یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
 
طراحی و پیاده‌سازی سامانه فرماندهی حوادث در بنادر استان خوزستان تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در نشستی با حضور مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از متخصصان حوزه پدافند کشور در خصوص طراحی و پیاده‌سازی سامانه فرماندهی حوادث در بنادر استان خوزستان بحث و بررسی شد. عکاس: علی صالحی‌زاده
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰