یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
 
بازدید اصحاب رسانه‌های تخصصی حوزه وزارت راه و شهرسازی از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در جریان بازدید گروهی از رسانه‌های تخصصی حوزه راه و شهرسازی و دریایی از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام‌خمینی(ره) تازه‌ترین اقدامات این مجتمع بزرگ بندری برای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و هم‌افزایی تسریع در خروج آن توسط مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تشریح شد. عکاس: علی صالحی زاده
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰