پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسناسیون بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با در اختیار گذاشتن سالن چند منظوره 2500 نفری مجتمع فرهنگی- ورزشی شهید حقگو به همراه امکانات و تجهیزات لازم به شبکه بهداشت و درمان، زمینه‌ی مناسب را برای راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسناسیون بندرامام خمینی(ره) با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم کرد. عکاس: علی صالحی‌زاده
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰