پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
برگزاری دوره‌ی آشنایی با قوانین ومقررات اداری در بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۳ تیر ۱۴۰۰ با هدف توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب دوره آموزشی کنکاشی در بندر امام خمینی(ره) تشریح شد. عکاس: علی صالحی زاده
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰