پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
اعلام آمادگی آحاد مختلف جامعه بندری امام خمینی(ره) برای خلق حماسه حضور تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف مجتمع بندری امام خمینی(ره) با تأکید بر لزوم شرکت در انتخابات به مثابه حق تعیین در سرنوشت خود، آمادگی خود را برای مشارکت فعالانه در انتخابات و خلق حماسه حضور حداکثری اعلام کردند. عکاس: علی صالحی‌زاده
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰