پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
معرفی امور ایثارگران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در آیینی با حضور مسئول امورایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی با قدردانی از زحمات مهدی قیم و اهدای لوح سپاس به وی، احمد عندلیبی به عنوان مسئول امور ایثارگران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان معرفی شد. عکاس: علی صالحی‌زاده
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰