پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ غلامرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد کشور به همراه هیأتی از مسئولین اقتصادی و بازرگانی استان خوزستان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، از فرایند صدور مجوزهای استاندارد کالاهای ورودی به این بندر بزرگ تجاری بازدید کرد. عکاس: علی صالحی‌زاده
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹