پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
آیین پایانی ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در جریان برگزاری آیین پایانی ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری پس از ارائه گزارشی از فرآیند ارزیابی در حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات مجتمع بندری امام خمینی(ره)، عادل دریس مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) بنادر را موتور محرکه اقتصاد توصیف کرد و بیان داشت: امروزه نقش و اهمیت بنادر بیش از پیش برجسته شده است و با توجه به نقشی که بندر امام خمینی(ره) در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، این جایگاه اهمیت دوچندانی یافته است و عملکرد هر یک ما در این بندر بزرگ تجاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. عکاس: علی صالحی‌زاده
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹