سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
بزرگداشت روز زن در بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن ضمن معرفی بانوان نمونه در زمینه های عفاف و حجاب، فعال و نوآور و دو تن از بانوان بازنشسته با اهدای هدایایی از آنان تقدیر شد. اجرای برنامه های فرهنگی و هنری همراه با لحظات شاد و مفرح از دیگر اجزای این آیین بود که با حضور اعضای شورای اداره کل و بانوان فعال در مجتمع بندری امام خمینی(ره) برگزار شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
آیین بزرگداشت روز زن 2
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 3
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 4
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 5
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 6
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 7
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 8
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 9
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 10
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 11
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 12
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 13
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 14
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 15
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 16
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 17
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 18
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 19
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت روز زن 20
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸