سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
دریافت تندیس لوح سبز سال 1398 تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری در آیین تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) به عنوان دستگاه اجرایی حائز این عنوان، با اهدای لوح سپاس و تندیس واحدصنعتی و خدماتی سبز سال ٩٨ به آقای عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) از تلاش های این اداره کل برای رعایت و پیاده سازی الزامات و استانداردهای زیست محیطی تقدیر شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 1
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 2
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 3
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 4
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 5
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 6
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 7
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 8
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 9
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 10
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 11
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 12
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 13
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 15
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 16
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 17
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 18
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 19
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
دریافت تندیس واحد خدماتی و صنعتی سبز 98 20
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸