چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی - ورزشی جامعه بندری بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ در جریان آیین آغاز سومین دوره المپیاد فرهنگی-ورزشی کارکنان بندر امام خمینی(ره) که همراه با برگزاری همایش پیاده روی و مسابقه طناب کشی آغاز بود، به 22 نفر از شرکت کنندگان جوایزی به قید قرعه اهدا شد. در این دوره از المپیاد ورزشی که در ده رشته مختلف ورزشی در بخش آقایان و بانوان با حضور 300 ورزشکار در ایام الله دهه فجر برگزار می شود، ترویج فرهنگ ورزش و تقویت پیوند های سازمانی و همدلی و ارتقا روحیه و نشاط در بدنه کارکنان از اهم اهداف آن ذکر شده است. عکاس:
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 2
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 3
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 4
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 5
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 6
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 7
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 8
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 9
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 10
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 11
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 12
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 13
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 14
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 15
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 16
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 17
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 18
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آیین گشایش سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جامعه بندری امام خمینی(ره) 19
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸