چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 
اولین رژه دریایی مشترک ارگان های دریایی همزمان با لحظه ورود امام راحل به میهن اسلامی تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ صبحگاه 12 بهمن ماه مقارن با لحظه ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی و پس از نواخته شدن بوق کشتی های مستقر در مجتمع بندری امام خمینی(ره) نزدیک به 20 فروند شناور نظامی و غیر نظامی از ارگان های دریایی استان خوزستان در آبراه خورموسی به رژه دریایی پرداختند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 2
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 3
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 4
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 5
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 6
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 7
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 8
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 9
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 10
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین رژه شناورهای ارگان های دریایی به مناسبت آغاز دهه فجر 11
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸