چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 
مراسم تشییع و تدفین جانباز سرافراز شهید حاج علی قاسمی تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۸ در مراسم باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس شهر بندر امام خمینی(ره) و مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) پیکر مطهر جانباز سرافراز شهید حاج علی قاسمی به سمت گلزار شهدا تشییع و در جوار شهدای دفاع مقدس آرام گرفت. عکاس: سمعی و بصری
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 1
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 2
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 3
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 4
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 5
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 6
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 7
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 8
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 10
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 12
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 13
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 14
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 15
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع و تدفین شهید حاج علی قاسمی 16
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸