پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
مراسم گرامیداشت سردار رشید اسلام سپبهد حاج قاسم سلیمانی تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸ به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی مراسم گرامیداشتی روز چهارشنبه 18 دی ماه با حضور آحاد جامعه بندری از جمله مدیران و کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در محل نمازخانه سایت اداری برگزار شد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 2
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 3
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 4
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 5
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 6
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت سرادر سپبهد سلیمانی در بندر امام خمینی(ره) 7
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸