پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
حضور پربار در نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسته تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ در جریان نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته و نمایشگاه بین المللی دریایی و صنایع فراساحلی جمهوری اسلامی ایران که در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران که 24 الی 26 آذرماه سال جاری در حال برگزاری است، روابط عمومی با همکاری واحد فنی و نگهداری این اداره کل بالغ بر سی قطعه مختلف مرتبط با تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری به همراه اقلام اطلاع رسانی درمعرض دید غلاقمندان قرار دادند. عکاس:
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسنه در تهران  4
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسنه در تهران  5
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسنه در تهران  6
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسنه در تهران  7
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسنه در تهران  8
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸