پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در آخرین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان بر تسهیل فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در زمینه های پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سوخت رسانی به شناورها تأکید شد. پس از بحث و بررسی موضوعات پرورش ماهی در قفس، توسعه گردشگری دریایی و استانداردسازی جایگاه سوخت رسانی به شناورهای سنتی، بر لزوم تسهیل فعالیت های اقتصادی متقاضیان در این زمینه، رعایت الزامات فنی و ایمنی و اخذ مجوزهای لازم از مرجع دریایی کشور برای تداوم فعالیت ها تأکید شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
زمینه های فعالیت های اقتصادی در سواحل خوزستان فراهم می شود 2
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
زمینه های فعالیت های اقتصادی در سواحل خوزستان فراهم می شود 3
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
زمینه های فعالیت های اقتصادی در سواحل خوزستان فراهم می شود 4
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸