پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مجتمع مدارس غیر انتفاعی اداره کل تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مرکز ایمنی و آتش نشانی این اداره کل یازدهم آذرماه با همکاری مجتمع مدارس غیر انتفاعی این اداره کل پس از ارائه آموزش های اولیه با موضوع اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله به معلمان و دانش آموزان، این مانور را برگزار کردند. در جریان این مانور با به صدا در آمدن آژیر وضعیت هشدار در مدرسه، دانش آموزن با رعایت نکات پناه گیری، روش های حفاظت از جان خود را تمرین کردند و نیروهای امدادی مدارس در قالب تیم های همیار پس از اتمام زمین لرزه به کمک همکلاسان خود شتافته و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند. عکاس:
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 2
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 3
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 4
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 5
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 6
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 7
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 8
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 9
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 10
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 11
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مانور ارتقای آمادگی در برابر زلزله در مدارس 12
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸