جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 
نخستین مسابقات قهرمانی قایقرانی بنادر خوزستان گرامیداشت هفته وحدت تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ مسابقات قهرمانی قایقرانی بنادر خوزستان گرامیداشت هفتنه وحدت با شرکت 5 تیم و 115 ورزشکار از کارکنان بنادر خوزستان در بخش های آقایان و بانوان 18 آبان ماه به میزبانی بندر امام خمینی(ره) برگزار شد و شرکت کنندگان در دو رشته کایک و تورینگ به رقابت پرداختند. افزایش شور و نشاط در بدنه کارکنان، تقویت پیوند‌های سازمانی و ترویج فعالیت های ورزشی را از اهم اهداف برگزاری این مسابقات عنوان شده و در جریان این مسابقات که با همکاری کمیته ورزش این اداره کل برگزارشد، پس از تیم قایقرانی بندرامام خمینی(ره) با 444 امتیاز ، به ترتیب بنادر سجافی با 386، آبادان با 315 و خرمشهر با 240 امتیاز مقام های دوم تا پنجم را به دست آوردند. عکاس: وحید شعبانی
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 2
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 3
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 4
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 5
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 6
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 7
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 8
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 9
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 10
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 11
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 12
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 13
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 14
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 15
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 16
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 17
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 18
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 19
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مسابقات قایقرانی قهرمانی بنادر خوزستان 20
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸