یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
رونمایی از کتاب پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بنادر تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ در حاشیه همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور که 13 آبان با حضور سردار ساسانی معاون زیربنایی سازمان پدافندغیرعامل کشور و جمعی از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و مسئولین و کارشناسان حوزه گدافند غیرعامل و مراکز HSE بنادر سراسر کشور، از مجلدات کتاب پدافندغیرعامل و ندیریت بحران در بنادر رونمایی شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  46
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  47
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  48
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  49
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  50
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  51
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  52
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  53
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور  54
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸