یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری با هدف مصون سازی زیرساخت های دریایی همزمان با هفته پدافند غیرعامل در مجتمع بندری امام خمینی(ره) برگزار شد. در جریان این رزمایش که برای نخستین بار و با هدف مصون سازی زیرساخت های دریایی و بندری در برابر آسیب ها و حملات احتمالی اجرا شد، کارکردهای مولد برق اضطراری طی یک ساعت قطع جریان برق اصلی مورد بررسی قرار گرفت. عکاس: مصطفی غلام نژاد
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  8
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  9
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  10
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  11
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  12
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  13
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  14
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  15
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  16
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
اولین رزمایش ملی قطع برق و کارکردهای مولد برق اضطراری  17
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸