جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
 
رژه یگان های امدادی به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی رژه یگان های امدادی با مشارکت بخش های مختلف از جمله یگان حفاظت، مرکز HSE، گشت های ایمنی و بهداشت شرکت های خصوصی و تجهیزات آتش نشانی در سطح مجتمع بندری از بخش های دیگر آیین گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی بود که با حضور اعضای شورای اداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار شد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
روز ایمنی و آتش نشانی 98 2
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 3
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 4
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 5
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 6
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 7
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸