جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
 
تخلیه نگله ویژه تخلیه محموله مذکور که از 28 متر طول، 5 متر عرض و 5 متر ارتفاع برخوردار بود، ضمن رعایت شرایط ایمن و با بهره گیری از تجهیزات لازم از کشتی به محوطه نگهداری کالاهای ویژه منتقل گردید. عکاس: مصطفی غلام نژاد
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 2
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 3
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 4
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 5
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 6
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 7
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 8
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 9
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تخلیه نگله ویژه ترافیکی 10
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸