دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
سوگواری جامعه بندری امام خمینی(ره) 8 محرم 98 مدیران و کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و اصحاب باوفایش با راه اندازی دسته‌ی عزاداری در نمازخانه سایت اداری گردهم آمده و با قرائت زیارت عاشورا و سینه زنی بر مصائب خاندان عصمت و طهارت اشک ماتم افشاندند. استماع خطابه های امام جمعه شهر بندرامام خمینی(ره) با موضوع تبییین اهداف قیام اباعبدالله الحسین (ع) و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر بخش های دیگر این سوگواری حسینی بود. عکاس: مصطفی غلام نژاد
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 2
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 3
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 4
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 5
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 6
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 7
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 8
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 9
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 10
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 11
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 12
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 13
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سوگواری کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره) هشتم محرم 14
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸