یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
کسب رتبه نخست در جشنواره سلام در جریان آیین پایانی چهارمین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر استان خوزستان که با شرکت ۱۱۰ دستگاه و نهاد و شرکت های مختلف ۱۹ تیرماه در اهواز برگزار شد، روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بین ادارات کل استان خوزستان به عنوان دستگاه اجرایی حائزرتبه اول معرفی و لوح سپاس این رتبه به حسین خلفی مدیر روابط عمومی این اداره کل توسط استاندار خوزستان و جمعی از اساتید و نخبگان روابط عمومی اهدا گردید. عکاس: مصطفی غلام نژاد
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 2
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 3
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 4
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 5
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 6
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر 7
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸