سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 
گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی دریانوردی و به منظور ارجگزاری به تلاش های تلاشگران در این حرفه، جمعی از دریانوردان شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن حضور در کشتی های پهلو گرفته در این مجتمع بزرگ بندری و اهدای شاخه گل و شیرینی، این روز را به همکاران خارجی خود تبریک گفته و این ماسبت را گرامی داشتند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 2
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 3
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 4
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 5
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 6
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 7
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 9
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی دریانورد 8
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸