یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

 

خلاصه قوانین و مقررات مترتب بر کشتی ها و نمایندگان کشتیرانی

 

 

فرمت فارسی              فرمت انگلیسی

 

 

 

به روز رسانی توسط : مسئول تضمین کیفیت دریایی و بندری(پوریا کولیوند)        

 تاریخ :  06 شهریور 1392

شماره تماس: 06522522375