یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

خلاصه قوانین و مقررات مترتب بر کشتی ها و نمایندگان کشتیرانی

 

 

فرمت فارسی              فرمت انگلیسی

 

 

 

به روز رسانی توسط : مسئول تضمین کیفیت دریایی و بندری    

 تاریخ :  06 شهریور 1392

شماره تماس: 06152282375