یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۳

خلاصه قوانین و مقررات مترتب بر کشتی ها و نمایندگان کشتیرانی

فرمت فارسی              فرمت انگلیسی

 

در این بخش ، آئین نامه های سازمانی و لازم الاجرا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد .

 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی