یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
 

 در عصری که ما زندگی می‌کنیم محیط کار سازمان‌های دولتی با گذشته تفاوت بسیاری کرده است. در گذشتة نه چندان دور، کارها و فعالیت‌های سازمان ساده،‌ارتباطات محدود و تنوع و پیچیدگی نیازهای ارباب‌رجوع کم بود. بنابراین سازمان‌ها نیازی به انجام تغییرات ‌گسترده‌ و ‌عمیق نداشتند. امروزه با تغییرات شرایط محیطی بخصوص پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، سازمان‌های دولتی با چالش‌هایی متفاوت از گذشته روبرو هستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، تخصصی شدن فعالیت‌ها، ارتباطات وسیع و متنوع، گستردگی مسئـولیت‌ها، آگاهی ارباب‌رجوع و نیاز به پاسخگویی ایشان ‌و مانند اینها و همچنین محدودیت منابع و امکانات، مدیران را با چالش‌های جدی برای تحقق اهداف سازمان مواجه کرده استبا توجه به تغییر شرایط محیط بیـرونی ‌و درونی سازمانی و لزوم پاسخگویی به نیازهای ارباب‌رجوع، مدیران بایستی برای انجام وظایف ‌و ‌مسئولیت‌های خود و تحقق اهداف سازمان، رویکردهای جدید مدیریتی اتخاذ نمایند. رویکردهایی که به ایشان امکان دهد ضمن تحقق اهداف سازمان، رضایت شغلی کارکنان و رضایت ارباب‌رجوع را فراهم کنند.

رویکردهایی که برای سازمان ایجاد ارزش کرده و سازمان را به یک مجموعه پویا و با نشاط تبدیل کند. ارزشی که باعث تحقق بهره‌وری سازمان شده و سازمان را با تغییرات محیطی هماهنگ کند. یکی از رویکردهای مفید و مؤثر برای سازمان‌ها، نظام مدیریت مشارکتی است. مدیران سازمان‌ها مدت‌ها است که به صراحت دریافته‌اند با قدرت تفکر، خلاقیت، نوآوری استعداد و با روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان می‌توانند با مشارکت دادن ایشان در امور‌سازمان علاوه بر تحقق‌اهداف‌سازمانی زمینه رشد و شکوفایی کارکنان را فراهم نموده و سازمان را به یک مجموعه پویا، با نشاط و یادگیرنده تبدیل کنندنظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از سازکارهای اجرای نظام مدیریت مشارکتی است و می‌تواند مشارکت کارکنان را در امور سازمان محقق نمایدنظام پذیرش و بررسی پیشنهادها سیستم مدونی است که با توجه به سادگی روش، سهولت اجرا، فراگیری آسان، نتایج مطلوب و همچنین کم‌ هزینه وکم مخاطره بودن برای سازمان، بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گرفته است و همچنین سازگاری این نظام با روحیه کمال‌جویی کارکنان باعث استقبال ایشان از نظام پیشنهادها گردیده است.

در راستای اجرای ماده 20 لایحه خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری بامراکز آموزشی، پژوهشی،دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.» و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی اداری مورخه 10/12/79 و بخشنامه ابلاغی آن به شماره 430/13.ط مورخ 15/12/83 و همچنین اجرای بخشنامه شماره 19594/1900 مورخ 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان اقدام به طراحی و استقرار نظام پیشنهادها نموده است.

جهت دریافت منشور نظام پیشنهادها در بندر امام خمینی (ره) ، اینجا را کلیک نمائید.

 

دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

جهت دریافت ویژه نامه آموزشی-ترویجی ، اینجا را کلیک نمائید .

 جهت دریافت بروشور نظام پیشنهادات ، اینجا را کلیک نمائید .

 

جهت دریافت فرم مشخصات پیشنهاد ، اینجا را کلیک نمائید.