سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

لیست پزشکان معتمد استان خوزستان تاریخ به روز رسانی : 23/12/95 نصرت اله درویشی

ردیف
نام و نام خانوادگی
 
تخصص
کد تخصیصی
نظام پزشکی
نشانی
توضیحات 
1
صادق خدرایی
 
عمومی
-
52269
بندر امام خمینی-کوی مطهری-خیابان نواب صفوی4
تلفن:52232663 - 061
(پزشک ناظر)
2
شهرام مقام
 
عمومی
27
90795
خرمشهر-بلوار چهل متری - بلوار امام رضا - جنب اتوبوسرانی جدید - پلاک 42
 تلفن:53505300 -061
 
3
 
عبدالرضا امینی

 
عمومی
32
56662
هندیجان - خیابان بسیج - جنب داروخانه

تلفن: 52572975-061

 
4
مرتضی جعفری
 
عمومی
22
67491
آبادان - ذوالفقاری -سی  متری - بین ذوالفقار50 و 52         تلفن همراه (منشی مطب)  09354970371
سفرهای نامحدود
5
بهرام میمند پور
 
عمومی
18
72786
شادگان-خیابان امام خمینی-ابتدای خیابان پاسداران غربی-تلفن:53721617-061
 
6
محمد ابراهیمی
 
عمومی
23
50464
ماهشهر -میدان امام-روبروی مرکز پلیس+10 طبقه دوم عینک زایس تلفن:52322114 و 52322111-061
 
 
7
بابک نعیم آسا
 
عمومی
11
57622
بندر امام خمینی-کوی مطهری-  نواب صفوی2 مجتمع پزشکان پارسا طبقه همکف 
تلفن:52229316-061

سفرهای نامحدود
8
سید ابراهیم حسینی نژاد
 
عمومی
29
94135
اروندکنار میدان قصر-جنب بانک ملی
تلفن:53393195-061
 
 
9
فرشید بهشتی
 
عمومی
31
69523

آبادان - فلکه سده به سمت بازار جمشید آباد

تلفن:53308180-061

 

 به روز رسانی 16/12/95